top of page

FAALİYET ALANLARI│PRACTISE AREAS

Faaliyet Alanları │ Practise Areas: Faaliyet Alanları
Image by Christian Lue

AVRUPA BIRLIĞI HUKUKU│ EUROPEAN UNION LAW

Büromuz Avrupa Birliği İkincil Yasaları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Vergisi, Anti-Dumping gibi konularda ve diğer tüm Avrupa Birliği yasaları ve Regülasyonlarına ilişkin hizmet vermektedir.

Our office provides full services on European Union Secondary Laws (Delegated & Implementing Acts) and European Green Deal, CBAM/ European Carbon Border Adjustment Mechanism/ European Carbon Tax, Anti-Dumping and all other European Union laws and Regulations.

ÇEVIRI HIZMETLERI│LAW-LINGUIST│TRANSLATION SERVICES

Uzun yıllardır çeviri alanında çalışıyor ve sayısız başarıya imza atıyoruz. Uluslararası alandaki müvekkillerimize, hukuki çeviri konusunda uzman ekibimizin başarı sağlayacağından emin olabilirsiniz. Hukuki metin çevirisi hususunda yardım almak için lütfen irtibata geçiniz.

We have been working in the translation field for many years and have achieved countless successes. You can be sure that our expert team in legal translation will ensure success for our clients in the international arena. Please contact us for assistance in translating legal texts.

Temsil yetkisi
Image by Scott Graham

SÖZLEŞME HUKUKU │CONTRACT LAW

Hukukun neredeyse her dalını kapsayan sözleşmeler hukuku özellikle Tüketici Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Daraoğlu Law Firm, Sözleşme Akademesinde aldığı eğitimle sözleşme hazırlığı sürecindeki tüm aşamalarda tam kadro hukuki destek vermektedir.

The law of contracts, which covers almost every branch of law, is encountered in areas such as Consumer Law, Labor Law, Commercial Law, Family Law, Inheritance Law. Daraoğlu Law Firm provides full staff legal support at all stages of the contract preparation process with the training it received at the Contract Academy.

İNSAN HAKLARI HUKUKU │ HUMAN RIGHTS LAW

Uzun yıllardır İnsan Hakları alanında çalışıyor ve sayısız başarıya imza atıyoruz. İnsan Hakları çatısı altında Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Azınlık Hakları konularında uzman ekibimizin yasal süreci uygun sürede ve etkin bir şekilde yöneterek başarı sağlayacağından emin olabilirsiniz.

We have been working in the field of Human Rights for many years and have achieved countless successes. You can be sure that our expert team on Women's Rights, Children's Rights, Minority Rights under the umbrella of Human Rights will ensure success by managing the legal process effectively and in a timely manner.

Image by Christian Lue
Evcil ile mutlu bir aile

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU │LAW ON FOREIGNERS

Yabancılar Hukuku kapsamında Boşanma, Velayet, Nafaka, Ailenin Korunması, Aile Konutu, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi gibi Aile Hukuku alanlarında büromuz yoğun çalışmalar gerçekleştirmektedir. 


Within the scope of Foreigners Law, our office carries out intensive studies in the fields of Family Law such as Divorce, Custody, Alimony, Protection of the Family, Family Housing, Enforcement of Foreign Court Decisions. 

 CEZA HUKUKU│ CRIMINAL LAW

Ceza Hukuku konusundaki çeşitli davalarda danışmanlık sunan Daraoğlu Law Firm, İstanbul'un en yenilikçi ve detaylı davalarından bazılarında yer alıyor. 

Daraoğlu Law Firm, which provides consultancy in various criminal law cases, takes part in some of the most innovative and detailed cases in Istanbul. 

Ceza Kanunları Kitabı
iş görüşmesi

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU│COMMERCIAL AND CORPORATE LAW

Daraoğlu Law FIrm bünyesindeki avukatlar, İstanbul bölgesindeki müvekkillerimizin Ticaret ve Şirketler Hukuku konulu sorularına yanıt vermeye hazırdır. Her türde ve büyüklükte müvekkile yardımcı olacak hukuki deneyimlerimizi hizmetinize sunuyoruz. 

Lawyers within Daraoğlu Law Firm are ready to answer the questions of our clients in the Istanbul region on Commercial and Corporate Law. We offer our legal expertise to assist clients of all types and sizes.

İŞ HUKUKU │LABOR-BUSINESS LAW

İş hukuku davalarının en bilinen türleri işçi tazminatları ve işten çıkarmalar sonucunda ya kıdem tazminatı ya da işe iade davalarıdır. İş hukuku davaları Türkiye’de en çok açılan davalar arasında ilk sırada yer almaktadır. Diğer davalarda da birçok sayısız başarıya imza atmış bulunmaktayız.

The most well-known types of labor law cases are workers' compensation and dismissals, either severance or reemployment cases. Labor law cases are in the first place among the most filed cases in Turkey. We have had numerous successes in other cases as well.

Yapılan anlaşma
elele

ADLI YARDIM │PRO-BONO CASES

İstanbul Barosu zorunlu müdafiilik ve adli yardım dosyalarının her çeşidine hukuki desteği vermekteyiz.

We provide legal support for all kinds of compulsory defense and legal aid files of the Istanbul Bar Association.

bottom of page